Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia: 2019-12-11

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr. 200 poz. 1651) -Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski"w Redkowicach uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 
W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
 
 • Założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP,
 
 • Wypełnienie udostępnionego formularza oraz podpisanie go posiadanym certyfikatem kwalifikowanym w formacie Xades-Bes wydanym przez dowolnego polskiego wystawcę.
 
W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP!
 
 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2.  
 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy (8:00-15:00) do sekretariatu szkoły mieszczącej się w Redkowicach 18, 84-351 Nowa Wieś Lęborska na następujących nośnikach danych:
 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • Płyta CD-RW
 
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru!
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPGó
 • PDF
 • ZIP
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
Przejdź do: Elektroniczna Skrzynka Podawcza i postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
 
 1. Wybierz z listy sprawę, którą chcesz załatwić np. Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
 2. Kliknij w przycisk: Przejdź do formularza
 3. Kliknij w przycisk: Dodaj odbiorcę
 4. Kliknij w przycisk: Filtruj
 5. Wpisz adres skrytki: /zsredkowice/SkrytkaESP
 6. Zaznacz checksbox i kliknij Dodaj i Zatwierdź
 7. Następnie kliknij w przycisk: Zapisz i Przejdź dalej
 8. Wybierz rodzaj podpisu np. Bez podpisu elektronicznego
 9. Wybierz radiobuton: Wyślij w trybie przedłożenia i kliknij Wyślij
 10. Jeśli postępowałęś zgodnie z instrukcjami otrzymasz komunikat o treści: Dokument "Pismo ogólne do podmiotu publicznego v1.2.xml" został pomyślnie wysłany (w trybie przedłożenia) na adres "/zsredkowice/SkrytkaESP". Dokument został przyjęty., wystawiono UPP.

Data publikacji: 11.12.2019 (21:09)Data aktualizacji: 11.12.2019 (21:09)
Osoba publikująca: Dariusz WaszczukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 921

Przejdź do góry strony